(1)
Lešková, A.; Molnárová, M.; Fargašová, A. Biochemický pohľad Na príjem, Metabolizmus a Toxické účinky zlúčenín arzénu Na Rastliny. Chem. Listy 2012, 106, 1110-1115.