(1)
Kočí, V. Hexabromcyklododekan a životní prostředí. Chem. Listy 2012, 106, 1116-1121.