(1)
Seilerová, L.; Brusová, H.; Kratochvíl, B.; Krejčík, L. Využití Metod Termické analýzy Ve výzkumu a vývoji léčiv. Chem. Listy 2012, 106, 890-895.