Ösziová, H., & Birošová, L. (2017). Štúdium citlivosti mikroorganizmov na biocídy. Chemické Listy, 111(3), 217–222. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/102