Horák, J., Hopan, F., Šyc, M., Machálek, P., Krpec, K., Ocelka, T., & Tomšej, T. (2011). Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv. Chemické Listy, 105(11), 851–855. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1028