Vojtěch, D., Knotek, V., Čapek, J., & Kubásek, J. (2011). Magnesium – The Metal for Medicine and for Hydrogen Storage. Chemické Listy, 105(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1077