Vondráková, K., Uttl, L., Kubová, H., Tsenov, G., & Kačer, P. (2017). Mikrodialýza a hmotnostní spektrometrie jako klíč k monitorování metabolitů v nezralém mozku. Chemické Listy, 111(1), 66–69. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/115