Leitner, J. (2011). Melting Point of Nanoparticles. Chemické Listy, 105(3). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1166