Šedivá, A., & Katrlík, J. (2016). Sledování glykosylace lektinovými biočipy a biosenzory využívajícími povrchovou plasmonovou rezonanci. Chemické Listy, 110(12), 842–850. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/118