Holubová, M., & Hrubý, M. (2016). Terapeutika amyloidóz. Chemické Listy, 110(12), 851–859. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/119