Přibylová, M., Dvořáková, M., & Vaněk, T. (2010). Paclitaxel Derivatives for Targeted Delivery to Cancer Cells. Chemické Listy, 104(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1227