Kočí, V. (2010). Life Cycle Assessment in Chemical Industry. Chemické Listy, 104(10). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1239