Svoboda, J., Syslová, K., & Kačer, P. (2016). Cílený transport platinových cytostatik. Chemické Listy, 110(12), 909–916. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/126