Synytsya, A., Lhotáková, E., Čopíková, J., & Kvasnička, F. (2010). Enzymatic and Fluorescence Analysis of Polysaccharides Isolated from Barley Grains: The Influence of Mould Infection and Differences of Varieties. Chemické Listy, 104(7). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1282