Žiarovská, J., Hricová, A., Gálová, Z., Záhorský, M., & Bošeľová, D. (2016). Využitie DNA bez-izolačných prístupov v analýzach genómov rastlín. Chemické Listy, 110(12), 931–934. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/129