Švehla, P., Jeníček, P., Habart, J., Hanč, A., & Balík, J. (2010). Testing Selected Factors Influencing Nitrification of Sludge Water. Chemické Listy, 104(5). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1298