Slavíček, P. (2010). Jak podvádět: správná laboratorní praxe. Chemické Listy, 104(4), 213–214. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1317