Maixnerová, L., Pecková, K., Barek, J., & Klímová, H. (2010). HPLC Determination of Aminobiphenyls in Drinking and River Water Using Electrochemical Detection with Boron-Doped Diamond Film Electrode. Chemické Listy, 104(3). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1340