Slavíček, P. (2010). Petr Klán, Jakob Wirz: Photochemistry of Organic Compounds. From concepts to practice. Chemické Listy, 104(3), 209. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1345