Kohout, D., Víden, I., Chudoba, J., & Březinová, H. (2016). Identifikace přírodních barviv extrahovaných z archeologických textilií pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Chemické Listy, 110(11), 818–827. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/143