Boroň, J., & Kačer, P. (2016). Určení genotoxicity extraktů oxidované celulosy metodikou pro vysokokapacitní screening. Chemické Listy, 110(11), 828–831. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/144