Broncová, G., Shishkanova, T. V., Kronďák, M., Volf, R., & Král, V. (2009). Potentiometric Sensors Based on Conducting Polymers: Preparation, Response Mechanisms and Applications. Chemické Listy, 103(10). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1448