Karabín, M., Brányik, T., Kruliš, R., Dvořáková, M., & Dostálek, P. (2009). Application of Chemically Modified Bitter Compounds in Brewing. Chemické Listy, 103(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1462