Vosmanská, V., Kolářová, K., Pišlová, M., & Švorčík, V. (2017). Chemické a fyzikální modifikace biomateriálů na bázi celulosy. Chemické Listy, 111(10), 614–621. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1498