Pechová, V., Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2017). Texturní analýza jako moderní přístup k hodnocení lékových forem a zdravotnických prostředků. Chemické Listy, 111(10), 622–627. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1499