Galamboš, M., & Levická, J. (2016). Slovenské názvoslovie anorganickej chémie: história a jazyková charakteristika. Chemické Listy, 110(10), 678–683. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/150