Reli, M., Huo, P., Troppová, I., Matějová, L., Matěj, Z., Daniš, S., Obalová, L., & Kočí, K. (2017). Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO₂ pro fotokatalytickou redukci CO₂. Chemické Listy, 111(10), 667–672. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1505