Kratochvíl, B. (2017). Chemické listy v roce 2017. Chemické Listy, 111(10), 683–688. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1507