Málek, J. (2017). Jak hodnotit kvalitu a výkonnost výzkumu na univerzitách?. Chemické Listy, 111(10), 692–695. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1509