Musilová, J., Barek, J., & Pecková, K. (2009). The Use of Boron-Doped Diamond Film Electrodes for Detection of Organic Compounds. Chemické Listy, 103(6). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1523