Křesinová, Z., Svobodová, K., & Cajthaml, T. (2009). Microbial Degradation of Endocrine Disruptors. Chemické Listy, 103(3). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1558