Srnec, M., Ončák, M., & Zahradník, R. (2009). Rozen Reaction. Mechanism of the Oxidation of Organic Molecules with Hypofluorous Acid. Chemické Listy, 102(12). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1580