Vidová, V., Lemr, K., & Havlíček, V. (2008). Recent Trends in Mass Spectrometry. Chemické Listy, 102(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1596