Chudoba, J., & Šebor, G. (2008). Mass Spectrometry in Analysis of Petroleum. Chemické Listy, 102(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1598