Machyňáková, A., & Hroboňová, K. (2016). Možnosti prípravy polymérov s odtlačkami molekúl. Chemické Listy, 110(9), 609–615. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/161