Drašar, P. (2008). Úvodník - Na počátku 21. století. Chemické Listy, 102(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1620