Tukač, V., Prokešová, A., Zbuzek, M., & Černý, R. (2016). Předpověď životnosti hydrodesulfuračních katalyzátorů ze zrychlené deaktivace. Chemické Listy, 110(9), 641–644. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/165