Řezanka, P., Záruba, K., & Král, V. (2007). Application of Modified Nanoparticles in Analytical Chemistry. Chemické Listy, 101(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1722