Holý, P. (2016). Pohled do historie stanov České společnosti chemické. Chemické Listy, 110(7), 469–470. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/177