Belcrediová, N., Ehrenbergerová, J., Prýma, J., & Havlová, P. (2007). Analytical Determination of Superoxide Dismutase Enzyme in Plant Materials Using Ransod Set. Chemické Listy, 101(6). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1783