Barek, J. (2007). 10 let soutěže o cenu firmy Merck. Chemické Listy, 101(3), 189. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1806