Koňuchová, M., Liptáková, D., Šípková, A., & Valík, Ľ. (2016). Využitie druhu Geotrichum candidum v mliekarenskom priemysle. Chemické Listy, 110(7), 491–497. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/181