Marounek, M., Synytsya, A., Čopíková, J., & Sirotek, K. (2005). Assay of Availability of Amidated Pectins for Colon Microorganisms. Chemické Listy, 99(8). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2024