Drašar, P. (2016). Přehled barviv a látek různých chutí z přírodních zdrojů. Chemické Listy, 110(4), 276–278. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/204