Hájíček, J. (2005). Trends in Total Synthesis of Alkaloids. Chemické Listy, 99(5). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2046