Astrová, M., Kurc, L., & Červený, L. (2005). Oxazolidine Derivatives of Ephedrine. Chemické Listy, 99(5). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2047