Novák, F., Hrabal, R., Bartošová, I., & Kalčík, J. (2005). Quantitative 31P NMR Spectroscopy of Humic Acids. Chemické Listy, 99(4). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2056