Drašar, P., & Facchetti, S. (2016). Certifikace profesionálního statutu chemiků v Evropě. Chemické Listy, 110(4), 297. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/208