Patocka, J., & Stiborova, M. (2004). Betulinic Acid: Prospective Cytostatic Agent. Chemické Listy, 98(4). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2146