Karpenko, V., & Norris, J. A. (2003). Vitriol in the History of Chemistry. Chemické Listy, 96(12). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2266